Garantii ja Hooldus

SIA Jūrmalas Mežaparki tagab kõikidele tootmis- või materjali defekti tõttu purunenud seadmetele 2-aastase garantii. SIA Jūrmalas Mežaparki annab lisaks erinevatele tootmis- või materjali defektidele täiendava tagatise makse laekumise päevast alates. Tootjana vastutame selle eest, et garantii alla minevad defektsed kaubad saaksid tasuta asendatud vastavalt tootjapoolsetele juhistele.

15-aastane garantii

Roostevaba terasest ja HDPE plastikust liupinnad.

10-aastane garantii

Kõik kuummeetodil tsingitud teras- ja metall- ning pulbervärvitud osad, samuti konksud, kõik torud, kummist vahetükid, välitrenažööride ja –spordivahendite liuglaagrid.

5-aastane garantii

Kõik vedrukiikede metallosad ja pulbervärvitud terasdetailid. Kõik puitelemendid (massiivpuit, liimitud männipuit ja saematerjali lauad). Kõik jäigad köieosad (nt vertikaalne köissein).

3-aastane garantii

Välitrenažöörid ja -spordivahendid: kummi- ja plastikosad, samuti keermestatud kinnitusdetailid ja metallosad, mis sisaldavad liikuvaid elemente. Kõik välitrenažööride ja -spordivahendite keevitatud osad.

2-aastane garantii

Liikuvad köied ja köie osad (nt köissild).

Garantii kehtivuse eelduseks on seadmete sihtotstarbeline kasutamine, õige hooldus, remonttööde teostamisel originaalvaruosade kasutamine, ennetustegevus selleks spetsialiseerunud personali poolt, tootjapoolsete soovituste järgimine. Vajaliku ennetustöö tõendusmaterjali tagab klient või mänguväljakut kasutav isik. Garantii ei kehti normaalsele kulumisele, tahtlikult tekitatud kahjude või vandalismiaktide korral, vääramatu jõu (force majeure) olukorras, ebaprofessionaalsele paigaldusele, mis ei vasta tootjapoolsetele paigaldusjuhistele, ja ebapiisavale hooldusele, eirates SIA Jūrmalas Mežaparki korraldusi. Põhjendatud garantiinõuete korral on SIA Jūrmalas Mežaparki’l õigus teostada vajalikud remonttööd vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Garantiikohustus välistab lepingu ülesütlemise või nõude esitamise ostuhinna alandamiseks. Samas kehtivad õiguslikud alused defektsete kaupade asendamiseks.

Sisesta otsingusõna ja vajuta ENTER!