Garantija un Apkope

SIA „Jūrmalas Mežaparki” sniedz 2 gadu garantiju attiecībā uz visiem iekārtu defektiem, kuri ir saistīti ar ražošanas defektiem vai materiālu defektiem. SIA „Jūrmalas Mežaparki” kopš rēķina saņemšanas dienas sniedz papildus garantiju attiecībā uz dažādiem ražošanas un materiāla defektiem. SIA „Jūrmalas Mežaparki” kā ražotāja atbildība šīs garantijas ietvaros ir bojātās preces bezmaksas nomaiņa pēc ražotāja ieskatiem.

15 gadu garantija

Slīdvirsmām no nerūsējošā tērauda HDPE plāksnēm.

10 gadu garantija

Visām tērauda un metāla detaļām, kuras ir cinkotas ar karsto metodi, un detaļām ar pulverveida pārklājumu, kā arī kāšiem, visām caurulēm, gumijas ieliktņiem un ielu vingrošanas un sporta rīku slīdgultņiem.

5 gadu garantija

Visām atsperu šūpoļu metāla detaļām un tērauda detaļām ar pulverveida pārklājumu. Visiem koka elementiem (masīvkokam, līmētai priedes koksnei un plātnēm no zāģētas koksnes) Visām nekustīgajām detaļām no virvēm un trosēm (piemēram, vertikālajam kāpelēšanas tīklam).

3 gadu garantija

Attiecībā uz ielu vingrošanas un sporta rīkiem: gumijas detaļām un plastmasas detaļām, kā arī vītņu stiprinājumiem un metāla detaļām, kuras ietver kustīgos elementus. Visām ielu vingrošanas un sporta rīku metinātajām detaļām.

2 gadu garantija

Kustīgajām virvju un trošu detaļām (piemēram, virvju tiltiņam)

Priekšnosacījums, lai garantija būtu spēkā, ir iekārtas lietošana atbilstoši paredzētajam mērķim un atbilstoša kopšana, nepieciešamības gadījumā veikts specializēts remonts, izmantojot oriģinālās rezerves daļas, kā arī šim nolūkam apmācīta personāla veikti profilakses darbi, ņemot vērā ražotāja ieteikumus. Atbilstošas profilakses pierādījumus sniedz klients, vai persona, kura izmanto rotaļu rīku. Garantija neattiecas uz ekspluatācijas nolietojumu, tīšiem bojājumiem vai vandālisma aktiem, nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) ietekmi, neprofesionāli veiktu montāžu, montāžu, kura neatbilst ražotāja montāžas instrukcijai, kā arī nepietiekamā mērā veiktu profilaksi un/vai ierīces kopšanu, neievērojot SIA „Jūrmalas Mežaparki” priekšrakstus. Pamatotu garantijas pretenziju gadījumā SIA „„Jūrmalas Mežaparki”” ir tiesības veikt defektu novēršanu pēc saviem ieskatiem. Līguma laušana vai cenas samazinājuma prasības šo garantijas saistību dēļ ir izslēgtas. Tomēr likumīgās tiesības saistībā ar atbildību par defektiem paliek spēkā.

Ievadiet meklējamo frāzi un spiediet ENTER!