NOJUME

Atpakaļ

Sastāvs

Zviedru siena
Abpusējs atpūtas sols
Domāšanu un atmiņu veicinošas aktivitātes
Uztveres un saskarsmes komunikatīvās prasmes veicinošas aktivitātes
Pašizpausmas un roku sīkās motorikas veicinošas aktivitātes
Sensorās spējas – ritma izjūtas veicinošas aktivitātes
Iztēles un radošās spējas veicinošas aktivitātes
Lasīšanas un runas veicinošas aktivitātes
Kustību prieka
fiziskās sagatavotības veicinošas aktivitātes
Mantu kastes
Tāfele

Galvenie Parametri

Garums
6600 mm
Augstums
3300 mm
Platums
4630 mm
Drošības zona
40 m2
Paredzēts
30 lietotājiem
Vecuma grupa
2 - 14 gadiem

Ievadiet meklējamo frāzi un spiediet ENTER!