JMP Company

Garantija un apkope

SIA „Jūrmalas Mežaparki” sniedz 2 gadu garantiju attiecībā uz visiem iekārtu defektiem, kuri ir saistīti ar ražošanas defektiem vai materiālu defektiem. Mūsu kā ražotāja atbildība šīs garantijas ietvaros ir bojātās preces bezmaksas nomaiņa pēc ražotāja ieskatiem.

SIA „Jūrmalas Mežaparki” kopš rēķina saņemšanas dienas sniedz papildus garantiju attiecībā uz sekojošiem ražošanas un materiāla defektiem:

15 GADU GARANTIJA

Bīdāmās virsmas un nerūsējošā tērauda HDPE plāksnes.

10 GADU GARANTIJA

Visas tērauda un metāla daļas, kas cinkotas ar karstuma metodi, un daļas ar pulverkrāsas pārklājumu, kā arī āķi, visas caurules, gumijas ieliktņi un āra vingrošanas un sporta aprīkojuma slīdošo gultņu daļas.

5 GADU GARANTIJA

Visas atsperu šūpoļu metāla daļas un tērauda detaļas ar pulverkrāsojuma pārklājumu. Visi koka elementi (cietkoksne, līmēta priedes koksne un zāģmateriālu dēļi). Visas stacionārās virves un troses sastāvdaļas (piemēram, vertikālais kāpšanas tīkls).

3 GADU GARANTIJA

Attiecībā uz ielu vingrošanas un sporta rīkiem: gumijas detaļām un plastmasas detaļām, kā arī vītņu stiprinājumiem un metāla detaļām, kuras ietver kustīgos elementus. Visām ielu vingrošanas un sporta rīku metinātajām detaļām.

2 GADU GARANTIJA

Kustīgajām virvju un trošu detaļām (piemēram, virvju tiltiņam).

Priekšnosacījums, lai garantija būtu spēkā, ir iekārtas lietošana atbilstoši paredzētajam mērķim un atbilstoša kopšana, kā arī nepieciešamības gadījumā veikts specializēts remonts, izmantojot oriģinālās rezerves daļas. Tāpat arī jāveic nepieciešamie profilakses darbi, kas jāuztic šim nolūkam apmācītam personālam, ņemot vērā ražotāja ieteikumus. Atbilstošas profilakses pierādījumus sniedz klients vai persona, kura izmanto rotaļu rīku. Garantija neattiecas uz ekspluatācijas nolietojumu, tīšiem bojājumiem vai vandālisma aktiem, nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) ietekmi, neprofesionāli veiktu montāžu, montāžu, kura neatbilst ražotāja montāžas instrukcijai, kā arī nepietiekamā mērā veiktu profilaksi un/vai ierīces kopšanu, neievērojot SIA „Jūrmalas Mežaparki” priekšrakstus. Pamatotu garantijas pretenziju gadījumā SIA „Jūrmalas Mežaparki” ir tiesības veikt defektu novēršanu pēc saviem ieskatiem. Līguma laušana vai cenas samazinājuma prasības šo garantijas saistību dēļ ir izslēgtas, tomēr likumīgās tiesības saistībā ar atbildību par defektiem paliek spēkā.