Nojume

Parametri
Garums

6 610 - 7 000

Platums

4 000 - 4 820

Augstums

3 245 - 3 300

Krišanas augstums

0.30

Drošības zona

37,50

Personu skaits

25

Vecuma grupa

<14

Spēļu elementi
  • Abpusējs atpūtas sols
  • Domāšanu un atmiņu veicinošas aktivitātes
  • Uztveres un saskarsmes komunikatīvās prasmes veicinošas aktivitātes
  • Pašizpausmas un roku sīkās motorikas veicinošas aktivitātes
  • Sensorās spējas – ritma izjūtas veicinošas aktivitātes
  • Iztēles un radošās spējas veicinošas aktivitātes
  • Lasīšanas un runas veicinošas aktivitātes
  • Kustību prieka, fiziskās sagatavotības veicinošas aktivitātes
  • Mantu kastes
  • Tāfele
Lejupielādes